{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto kevytyrittäjyydessä? ", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mitä jos kevytyrittäjä ei enää saakaan töitä? Trusterin kevytyrittäjänä olet monella tavalla hyvässä asemassa. Voit kokeilla helposti seuraavaa ideaa tai tehdä nopeita ratkaisuja, jos kauppa ei käy tai kevytyrittäjyys ei olekaan juttusi. Tiedämme, että asiat eivät kuitenkaan ole aina niin yksinkertaisia. Kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten itsestä riippumattomaan työttömyyteen, kannattaa varautua hyvissä ajoin. Ainakin on hyvä tietää, miten kevytyrittäjän työttömyysturva toimii." }}, { "@type": "Question", "name": "Millainen työttömyysturva kevytyrittäjällä on?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ilman y-tunnusta toimivan kevytyrittäjän työttömyysturva voi olla hyvin samanlainen kuin yrittäjällä. Moni luulee, ettei yrittäjä tai kevytyrittäjä voi kuulua työttömyyskassaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Yrittäjä tai kevytyrittäjä voi yhtä lailla olla jonkin työttömyyskassan jäsen. Työttömäksi jäänyt kevytyrittäjä voi siis saada Kelan peruspäivärahaa ja työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa samalla tavalla kuin yrittäjä tai palkansaaja." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä työssäoloehto tarkoittaa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Työssäoloehto määrittää sen, saatko työttömänä Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi ehkä myös jonkin työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa.Palkansaajalle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut vähintään puoli vuotta ja viikoittain vähintään 18 tuntia töissä.Yrittäjälle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta edeltäneen 48 kuukauden aikana, ja on sinä aikana myös ansainnut riittävästi. Kevytyrittäjää kuitenkin koskee useimmiten palkansaajan työssäoloehto." } }, { "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto sivutoimisella kevytyrittäjällä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Se riippuu siitä, mitä teet kevytyrittäjyyden lisäksi. Jos käyt kokopäivätöissä ja teet sivukeikkaa kevytyrittäjänä, työssäoloehto tietysti täyttyy. Kuulut ehkä myös päivätyösi kautta johonkin työttömyyskassaan, jolloin saat työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista päivärahaa. Jos toimit kevytyrittäjänä opiskelujen ohella tai muuten vain pienimuotoisesti, työssäoloehto ei täyty. Silloin et myöskään voi saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista. Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi, harkitse liittymistä palkansaajien työttömyyskassaan." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä jos työssäoloehto ei täyty?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Jos työssäoloehto ei täyty ja päivärahat jäävät saamatta, voit hakea Kelan työmarkkinatukea. Voit saada työmarkkinatukea myös esimerkiksi silloin, kun olet opiskelujen jälkeen vasta tulossa työelämään tai kun olet jo saanut 400 päivän ajan peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista, eikä töitä ole vielä löytynyt. Tulosi, ja joskus myös vanhempiesi tulot, vaikuttavat työmarkkinatuen määrään." } }, { "@type": "Question", "name": "Miten päätoiminen kevytyrittäjä voi parantaa työttömyysturvaansa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Voit tehdä samoja asioita kuin yrittäjä tekisi. Voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen ja liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Pidä huolta siitä, että YEL-vakuutus on riittävä, koska jos jäät työttömäksi, ansiopäivärahan määrä perustuu ilmoittamaasi YEL-työtuloon." } }, { "@type": "Question", "name": "Katkaistaanko työttömyystuki, jos teen työttömänä työnhakijana töitä kevytyrittäjänä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text":"Työttömyysturvajärjestelmä ei onneksi ole niin jyrkkä. Neljän ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat. Voit saada samalla myös työttömyystukea, mutta tuloihisi soviteltuna.Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto selvittää tilanteesi uudelleen. Jos teet TE-toimiston mielestä työtä sivutoimisesti, saat edelleen soviteltua työttömyystukea. Jos TE-toimisto katsoo, ettet voisi ottaa vastaan kokopäivätyötä kevytyrittäjyyden lisäksi, sinut tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi, etkä saa enää tukia.Jos teet silloin tällöin eri tilaajille satunnaisia hommia, niistä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Keikkatyö tuo myös mukavaa vaihtelua arkeen. Ehkä saat työkeikalla oivalluksen tai uuden idean, jonka toimivuutta voisit kokeilla kevytyrittäjänä laajemminkin?"} }] }
Aviso sobre cookies
Al aceptar todas las cookies, garantiza la mejor experiencia de usuario posible. Obtenga más información sobre las cookies y cómo utilizarlas o cambiar su configuración de cookies.

¿Se cumple la condición de empleo en el emprendimiento ligero?

Compartir este post
Escuchar en Spotify imagen utilizada para escuchar artículo como podcast

¿Qué pasa si un emprendedor ligero ya no puede conseguir un trabajo? Como empresario ligero en Truster, usted está en una buena posición de muchas maneras. Puede probar fácilmente la siguiente idea o tomar decisiones rápidas si no puede hacer negocios o el emprendimiento ligero no es lo suyo. Sin embargo, sabemos que las cosas no siempre son tan simples. Todo tipo de situaciones, como el autoempleo, deben prepararse a tiempo. Al menos es bueno saber cómo funciona la seguridad del desempleo para los empresarios ligeros.

¿Qué tipo de seguridad de desempleo tiene un empresario ligero?

La seguridad de desempleo para los empresarios ligeros sin una identificación comercial puede ser muy similar a la de un empresario. Mucha gente piensa que un emprendedor o un empresario ligero no puede pertenecer a un fondo de desempleo, pero eso no es cierto. Un empresario o un empresario ligero también puede ser miembro de un fondo de desempleo. En otras palabras, un empresario ligero que se ha quedado desempleado puede recibir el subsidio diario básico de Kela y el subsidio diario relacionado con los ingresos pagados por el fondo de desempleo de la misma manera que un empresario o empleado.

¿Qué significa la condición de empleo?

La condición de empleo determina si usted está desempleado recibiendo el subsidio diario básico de Kela y, además, tal vez también el subsidio diario relacionado con los ingresos pagado por un fondo de desempleo.

Para un empleado, la condición de empleo significa que durante los 28 meses anteriores ha pasado al menos seis meses y semanalmente al menos 18 horas en el trabajo.

Para un empresario, la condición de empleo significa que ha sido empresario durante al menos 15 meses en los 48 meses anteriores, y también ha ganado lo suficiente durante ese período. Sin embargo, un empresario ligero a menudo está sujeto a la condición de empleo del empleado.

¿Cumplirá la condición de empleo un empresario ligero a tiempo parcial?

Depende de lo que hagas además del emprendimiento ligero. Si trabaja a tiempo completo y hace un trabajo secundario como empresario ligero, la condición de empleo se cumple, por supuesto. También puede pertenecer a un fondo de desempleo a través de su trabajo diario, en cuyo caso recibirá un subsidio diario relacionado con los ingresos en caso de desempleo.

Si actúa como un empresario ligero además de estudiar o de otra manera solo a pequeña escala, la condición de empleo no se cumple. En este caso, tampoco podrá recibir el subsidio diario básico o el subsidio relacionado con los ingresos. Si desea mejorar su seguridad de desempleo, considere unirse al fondo de desempleo de los asalariados y asalariados.

¿Qué pasa si no se cumple la condición de empleo?

Si no se cumple la condición de empleo y no se reciben las asignaciones diarias, puede solicitar el apoyo del mercado laboral de Kela. También puede recibir apoyo para el mercado laboral, por ejemplo, cuando acaba de entrar en la vida laboral después de estudiar, o cuando ya ha recibido una asignación diaria básica y una asignación relacionada con los ingresos durante 400 días, y aún no se ha encontrado trabajo. Sus ingresos, y a veces los ingresos de sus padres, afectan la cantidad de apoyo del mercado laboral.

¿Cómo puede un empresario ligero a tiempo completo mejorar su seguridad de desempleo?

Puedes hacer las mismas cosas que haría un emprendedor. Puede contratar un seguro de pensiones para trabajadores por cuenta propia, es decir, un seguro YEL, y convertirse en miembro del fondo de trabajadores por cuenta propia. Asegúrese de que el seguro de YEL sea suficiente, ya que si se queda desempleado, la cantidad de subsidio relacionado con los ingresos se basa en el ingreso de YEL que ha informado.

¿Se cortará el beneficio de desempleo si trabajo como solicitante de empleo desempleado como empresario ligero?

Afortunadamente, el sistema de seguridad del desempleo no es tan estricto. Durante los primeros cuatro meses de desempleo, puede trabajar tan duro como desee. Al mismo tiempo, también puede recibir el beneficio de desempleo, pero ajustado por sus ingresos.

Después de cuatro meses, la Oficina de TE volverá a examinar su situación. Si la Oficina de TE considera que trabaja a tiempo parcial, continuará recibiendo apoyo ajustado por desempleo. Si la Oficina de TE considera que no podría aceptar trabajo a tiempo completo además del emprendimiento ligero, se le considerará un empresario a tiempo completo y ya no recibirá subsidios.

Si ocasionalmente realiza trabajos ocasionales para diferentes suscriptores, no es necesario que los informe a la Oficina de TE. El trabajo gig también trae un buen cambio a la vida cotidiana. ¿Tal vez obtendrá una visión o una nueva idea en el trabajo, la funcionalidad de la cual podría probar como empresario ligero en general?


Artículos relevantes

Pago más rápido

→ nuestros precios
Un verdadero globo
0% cargo por servicio
Burbuja de habla izquierda
La mejor aplicación móvil
Burbuja de habla izquierda
Servicio al cliente
Truster usuario: Trabajador de hosteleríaTruster usuario: OficinistaTruster usuario: EmpleadoTruster usuario: Consultor

Comparar servicios de facturación

Truster incluye todos los servicios que necesita para utilizar el servicio de facturación y el seguro integral de responsabilidad civil y accidentes.

Truster es siempre un servicio de facturación asequible adecuado tanto para emprendedores ligeros iniciales como para empresarios ligeros a tiempo completo. Elige siempre el que más te convenga. Para los que cobran mucho Truster 49 €/mes es la mejor opción de servicio de facturación. Incluso puede configurar su propia tienda en línea a través de nosotros sin iniciar un negocio. Además, puede aceptar pagos con tarjeta a través de nuestro servicio. Compare nuestra lista de precios con otros servicios de facturación. ¡Somos los más baratos!